Warsztaty dla seniorów w skoczowskiej bibliotece

, Skoczów, Zapowiedzi

W maju w Bibliotece Publicznej w Skoczowie odbędą się warsztaty skierowane do osób w wieku 55+. Poprowadzi je Barbara Wrona, animatorka i trenerka oraz współzałożycielka Instytutu Edukacji Międzypokoleniowej, funkcjonującego z ramienia Fundacji „Wskazówka”, która przez 7 lat pracowała między innymi jako wykładowca w Uniwersytecie III Wieku. Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Ja i Ty inaczej My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym”.

- Projekt jest autorskim pomysłem Barbary Wrony, która zamierza realizować go w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w różnych miastach województwa śląskiego. Nasza biblioteka z chęcią wspiera takie inicjatywy, dlatego zaproponowałem, by spotkania skoczowskiej grupy odbywały się właśnie w naszej Czytelni. Często zdarza się, że różne organizacje podejmują wiele ciekawych i potrzebnych działań dla wszystkich grup wiekowych, w tym w ramach pisanych projektów, ale niejednokrotnie największym problemem bywa znalezienie miejsca, w którym można by organizować spotkania, warsztaty, prelekcje i tak dalej. Jako biblioteka możemy służyć tutaj pomocą i tak też jest w tym przypadku – mówi Marcin Wieczorek, p.o. dyrektor skoczowskiej biblioteki.

Warsztaty zostaną podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy skupiony będzie na tematyce dialogu międzypokoleniowego w kontekście antropologii kultury, psychologii społecznej i edukacji, zaś drugi zostanie przeprowadzony metodą „storytelling”, która umożliwi zebranie tak zwanych „opowieści” o roli, potrzebie i rozumieniu dialogu międzypokoleniowego. Wybrane opowieści zostaną zebrane w elektronicznej publikacji, która będzie później dostępna dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem Internetu.

- Opowieści zostaną opracowane jako rekomendacje dla osób pracujących z seniorami w zakresie kultury, sztuki i edukacji. Same warsztaty będą prowadzone w małych grupach i potrwają sześć godzin zegarowych, czyli dwa spotkania po trzy godziny. Zapraszam do współpracy zwłaszcza organizacje zrzeszające seniorów, takie jak Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora czy organizacje pozarządowe – informuje Barbara Wrona.

Zainteresowane osoby z gminy Skoczów mogą zgłaszać się za pomocą numeru telefonu: 515 261 827 lub e-mailowo na adres: barbara_wrona@poczta.onet.pl. O rekrutacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń, natomiast pierwsze warsztaty są planowane na 22 i 23 maja w godzinach od 10.00 do 13.00.

mat. pras.

Drukuj Drukuj