Pamiętają o Zamarskach

, Hażlach, Kultura

Fot. z archiwum organizatorów

„Pamiętajmy…” to cykl spotkań miłośników historii o regionie, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. 4 kwietnia w Salce Spotkań w Zamarskach odbyła się prelekcja Rudolfa Mizi o początkach i dziejach wsi.

Spotkanie otworzył w Wojciech Kasztura witając sołtysa Klaudiusza Zawadę oraz radnego powiatowego Grzegorza Koniecznego oraz wszystkich przybyłych mieszkańców. Bohater prelekcji, Rudolf Mizia, z wielkim zaangażowaniem i poświeceniem skrupulatnie przygotował i opracował historię małej ojczyzny. Podczas spotkania można było usłyszeć o początkach nie tylko Zamarsk, ale również całego cieszyńskiego grodu. Prelegent ciekawie opowiedział o właścicielach i pierwszych osadnikach Zamarsk oraz o obciążeniach czynszowych na rzecz księcia czy pana feudalnego. Uczestnicy mogli również poznać nazwy wsi, jakie obowiązywały na przestrzeni wieków. Spotkanie osłodziły wypieki przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Anny Więcek oraz serwowana kawa i herbata.

(del)

Drukuj Drukuj