Znowu zdali egzamin z życia!

, Cieszyn, Nasze szkoły

6 kwietnia na rynku w Cieszynie odbyła się XVII akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”, która była adresowana do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Organizatorem był Oddział PCK w Cieszynie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Honorowy patronat objęli starosta cieszyński, burmistrz Cieszyna oraz rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W akcji wzięli udział uczniowie z 12 następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Cieszyna, Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego z Cieszyna, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna, Szkoła Organizacji i Zarządzania z Cieszyna, Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych z Cieszyna, Zespół Szkół Budowlanych im. Stefana Grota Roweckiego z Cieszyna, Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego z Cieszyna, Zespół Szkół Technicznych im. Pułkownika Gwidona Langera z Cieszyna, Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Katowic, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Ustronia, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ze Skoczowa i Liceum Ogólnokształcące z Wisły. Z grupy 195 osób, które zgłosiły się do akcji, krew mogły oddać 120 osoby, co pozwoliło uzyskać 54 litry krwi! Łącznie przez 17 lat w akcjach „Zdaj egzamin z życia” udział wzięło 5000 uczniów, a od prawie 2800 osób pobrano ponad 1200 litrów krwi.