Sezon inwestycyjny w powiecie rozpoczęty

, Powiat, Wydarzenia

Fot. z archiwum powiatu

Powiat cieszyński rozpoczyna realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645S – ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pod koniec kwietnia odbyło się przekazanie placu budowy zadania.

Jak informuje Katarzyna Raszka-Sodzawiczny, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zadanie inwestycyjne obejmuje:

 • przebudowę jezdni wraz z wykonaniem nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z lokalnym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji podbudowy,
 • w Marklowicach Górnych na odcinku od ul. Szkolnej do granicy państwa zastąpienie istniejącego ciągu pieszego poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m,
 • przebudowę istniejących poboczy na pobocza bitumiczne o szerokości 1,0 – 1,5 m,
 • wykonanie 4 przystanków autobusowych wyposażonych w perony przystankowe,
 • wykonanie odcinków chodnika o szerokości 2,0 m i 1,5 m,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (korekta geometrii łuków) – 9 szt. i wewnętrznymi – 6 szt.,
 • wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5m za poboczami bitumicznymi,
 • przebudowę istniejących zjazdów do posesji,
 • wykonanie odwodnienia: połączenie systemu rowów i przepustów z nowymi 2 odcinkami sieci kanalizacji deszczowej – kolektor (fi 400 i 500) z przykanalikami, ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi poza jezdnią,
 • regulację oraz profilowanie rowów z odcinkowym umocnieniem,
 • przebudowę przepustów pod zjazdami do posesji,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • oczyszczenie przepustów z namułu,
 • roboty remontowe na przepuście na cieku Skotniczanka,
 • przebudowę trzech kolidujących słupów linii napowietrznej nN (demontaż i montaż).

Wartość zadania wynosi 3,1 mln zł, z czego blisko 1,5 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą powiat i gmina Zebrzydowice. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, a planowany termin jego zakończenia to końcówka października 2017 roku.

mat. pras.

Drukuj Drukuj