REDAKCJA

naczelnyRedaktor naczelny / dziennikarz / fotoreporter
MARCIN WIECZOREK

Muzyk, fotograf, dziennikarz, grafik, animator kultury. Absolwent animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Od 1 kwietnia 2008 roku do końca marca 2011 roku pracował jako dziennikarz, fotoreporter i redaktor techniczny w tygodniku “Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Był związany między innymi z pismem “Wiadomości z ulicy Bielskiej 4″, wydawanym przez Szpital Śląski w Cieszynie, pismem literacko-filozoficznym “Trismegista” oraz “Głosem Ludu – Gazetą Polaków w Republice Czeskiej”. Autor książki “Na cieszyńską nutę”, wydanej z okazji jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej oraz albumu “65 lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej”. Redaktorem naczelnym portalu prasowego haloCieszyn.pl jest od 1 sierpnia 2011 roku.

Współtwórca i członek nieistniejących już: Grupy Animacyjnej “Patefon”, Grupy Artystycznej “A(ni)matorzy”, Grupy “Kontrapunkt”, polsko-czeskiej grupy poezji śpiewanej w Cieszynie i rybnickiego zespołu metalowego Goddess of Sin. Od października 2010 roku do lutego 2014 roku był wokalistą folk metalowego zespołu Radogost, z którym nagrał album „Dark Side of the Forest”. Jest wieloletnim członkiem Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, najstarszego stowarzyszenia fotograficznego w Polsce (od 2011 roku w zarządzie stowarzyszenia, w latach 2013-2016 był jego prezesem). Obecnie także lider i wokalista zespołu metalowego River of Time, właściciel firmy Wieczorek Enterprise (do 31 lipca 2014 Even-Art Studio) oraz inspektor w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Jest również pomysłodawcą i głównym organizatorem Cieszyńskich Jarmarków Piastowskich i Cieszyńskich Jarmarków Świątecznych, cyklicznych imprez promujących rękodzieło artystyczne i odbywających się na Rynku lub w Domu Narodowym w Cieszynie oraz współorganizatorem imprezy warsztatowo-pokazowej Cieszyńskie Spotkania z Rękodziełem..

*   *   *

Dziennikarz / fotoreporter
PATRYCJA ZUZANNA WIECZOREK

Absolwentka Liceum Plastycznego im. J. Fałata w Bielsku-Białej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od kwietnia 2008 roku do kwietnia 2011 roku była rysownikiem tygodnika “Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Fotograf z zamiłowania. Od listopada 2011 roku jest członkiem Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego.

*   *   *

Dziennikarz / fotoreporter
BEATA TYRNA

Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, a wcześniej studium obsługi ruchu turystycznego. Od 2008 roku do końca marca 2011 roku dziennikarka, fotoreporterka i redaktor techniczny w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, później specjalista do spraw turystyki w Zamku Cieszyn. Obecnie, oprócz „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, związana między innymi z zaolziańskimi pismami: miesięcznikiem „Zwrot” „Głosem Ludu” oraz dwutygodnikiem dla dzieci i młodzieży „Nasza Gazetka”.

Członkini Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Koła Przewodników PTTK „Cieszyn” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej, Ogniska Górali Breńskich Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan, członek zarządu Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

*   *   *

Obraz-11Dziennikarz / fotoreporter
RENATA ZIĘBA

Pochodzi z Gór Świętokrzyskich. Od 1999 roku mieszka na Śląsku, obecnie w Cieszynie. Od kwietnia 2011 roku należy do Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest absolwentką Policealnej Szkoły Zawodowej o kierunku Fototechnika w Gliwicach oraz studiuje na kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna z Turystyką Kulturalną, a pracę magisterską pisze na temat „Funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej w erze informacji fotograficznej”.

Fotografią zajmuje się od wielu paru lat, jako amatorka, hobbystka, pasjonatka i obserwatorka tego, co się dzieje wkoło. Do CTF-u trafiła nieprzypadkowo – zachęciła ją „Wystawa Jednego Zdjęcia”, znajdująca się w oknie Domu Narodowego. Powodem dołączenia do stowarzyszenia było dla niej również to, że może przebywać z osobami, które mają podobne zainteresowania w zakresie fotografii, jak i brać udział w różnych wystawach organizowanych przez CTF. Obecnie pełni funkcję sekretarza zarządu.

Nie ma specjalnej dziedziny fotograficznej, ale często wykonuje ujęcia makro i portrety, lubi też fotografię reporterską. Według niej fotograf powinien umieć znaleźć się w różnych dziedzinach fotografii.

Jest poszukiwaczką fotografii, tak jak Edward Weston, a kiedy w wizjerze obserwuje krajobraz, stara się czerpać ze wskazówek Adamsa – wspaniałego fotografa krajobrazu. Fotografia jest dla niej pasją, którą stara się rozwijać, a wolny czas spędza z „przyjacielem” – aparatem lustrzanką.

*   *   *

14befcdDziennikarz / fotoreporter
BARTOSZ JAKUBOWIAK