WSPÓŁPRACA I PATRONATY

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje kulturalne, sportowe i pozarządowe, a także media. Oferujemy miejsce na banner z logiem instytucji wraz z odnośnikiem do strony internetowej (na dole, nad stopką). W zamian oczekujemy umieszczenia naszego bannera (różne warianty można znaleźć TUTAJ) lub linka do naszego portalu na stronie instytucji. Osoby lub instytucje zainteresowane taką wymianą proszone są o kontakt na adres mailowy redakcja@halocieszyn.pl.

Patronaty medialne

Z chęcią obejmiemy patronat medialny nad wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, które odbywają się na terenie naszego powiatu. Ze swojej strony oferujemy pełną obsługę medialną imprezy, zazwyczaj dwie lub trzy rozbudowane zapowiedzi umieszczone w dziale „Zapowiedzi” i “HaloPatronat” (z możliwością dodania zdjęć), a także artykuł z relacją z imprezy oraz fotoreportażem (również dodany do specjalnego działu “HaloPatronat”). Wszystkie wpisy pojawiają się również automatycznie na Facebook’u, co zapewnia dodatkową promocję. W zamian oczekujemy umieszczenia naszego logo na materiałach promocyjnych i stronach internetowych dotyczących imprezy (logo portalu można pobrać na dole niniejszej podstrony) i wywieszenia podczas trwania imprezy w widocznym miejscu naszego bannera reklamowego. Osoby lub instytucje zainteresowane patronatem medialnym portalu haloCieszyn.pl proszone są o kontakt za pomocą adresu internetowego redakcja@halocieszyn.pl.

Udostępnianie lub zakup materiałów zamieszczonych na portalu

Wszystkie materiały zamieszczone na portalu są chronione prawem autorskim. W przypadku chęci ich zakupu lub prośby o udostępnienie na potrzeby instytucji, mediów lub osób prywatnych, prosimy o kontakt z redakcją na adres redakcja@halocieszyn.pl.

Dla fotografów i dziennikarzy

Zapraszamy do współpracy fotografów oraz dziennikarzy (zarówno amatorów, jak i profesjonalistów). Czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z imprez lub innych ciekawych wydarzeń. Zdjęcia (maksymalnie 30 z jednej imprezy w rozdzielczości min. 1024×768 i max. 1280 x 1024) i teksty należy wysyłać na adres redakcji redakcja@halocieszyn.pl z podaniem imienia i nazwiska autora. Uwaga! Nie przyjmujemy anonimów! Przed wysłaniem do nas materiałów prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami:

 1. Osoby przesyłające do nas teksty lub zdjęcia, nie zamówione przez Redakcję, nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
 2. Wysyłając do nas zdjęcia lub teksty, autor jednocześnie oświadcza, że przekazane przez niego materiały są objęte jego prawami autorskimi i nie naruszają praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Wysłanie do nas zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada zgodę przedstawionych na nich osób na publikację ich wizerunku, z wyjątkiem sytuacji wynikających z ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.).
 4. Portal haloCieszyn.pl nie posiada, ani nie zgłasza żadnych praw autorskich do nadesłanych materiałów.
 5. Portal haloCieszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem autorskim wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w nim treści.
 6. Portal haloCieszyn.pl zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia lub nieopublikowania, bez uprzedniego ostrzeżenia, treści, co do których zaistniały wątpliwości co do ich zgodności z prawem, a w szczególności w przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Redakcja portalu haloCieszyn.pl zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia artykułu lub zdjęcia bez podania przyczyny.
 8. Redakcja portalu haloCieszyn.pl zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów oraz podstawowej obróbki zdjęć (kadrowanie, ekspozycja, zmiana nasycenia kolorów itd.).
 9. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
 10. Wysłanie do nas zdjęć lub tekstów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin jest dostępny na stronie halocieszyn.pl.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku.